Nezařazené

Vzpomínka na vzácnou ženu

Meda Mládková, sběratelka umění, historička, kurátorka, mecenáška. Ale především vzácná žena, jakých se rodí málo. Celým svým životem, ve kterém stihla udělat tolik pro naší výtvarnou kulturu, dokázala, že žít podle hesla Pokud můžeš, udělej, se vyplatí. Nic z toho, co dělala, nebylo nikdy pro její vlastní prospěch. Na paměti měla moto svého muže, se kterým založila Nadaci Jana a Medy Mládkových: Vydrží-li kultura, přežije národ.

Obraz

Meda Mládková se narodila v roce 1919. V rodině sládka zámeckého pivovaru. V roce 1936 ukončila studium na Taneční škole v Praze. V roce 1946 se přestěhovala do Ženevy, kde se rozhodla získat kvalitní vzdělání. Na školné se vydělávala tančením. Studium úspěšně zakončila doktorátem v oboru ekonomie. Po roce 1948 se rozhodla zůstat v exilu. Zapojila se do redakční práce časopisu Skutečnost. Jehož přispívateli byli Ferdinand Peroutka a Pavel Tigrid. V té době pomáhala shánět peníze pro československé uprchlíky. Aby získala belgické občanství, roce 1949 se provdala. Za muže se šlechtickým titulem, se kterým navštívila řadu evropských galerií a muzeí. V roce 1955 započala studia výtvarného umění na Sorbonně. Kde se seznamuje s Františkem Kupkou. A ještě před jeho smrtí v roce 1957 se jí podaří shromáždit největší sbírku jeho obrazů.

Děkujeme

V roce 1960 se ve Washingtonu, kde studuje literaturu a umění, seznamuje s Janem Mládkem, s nímž uzavírá druhé manželství. Osudový muž, se kterým začala provozovat umělecký salón a budovat sbírku obrazů, které svou kvalitou poutaly pozornost. Jak výtvarníků, tak široké veřejnosti. V roce 1990 se Meda Mládková vrací do Prahy. S velkolepým plánem darovat velkolepou sbírku hlavnímu městu. Trvá to deset let, než se podaří zrekonstruovat zchátralé Sovovy mlýny. A otevřít galerii, ve které je možné vzácné obrazy vystavit. Nakonec se sen Medy a Jana Mládkových splní. A roce 2003 je otevřeno i Museum Kampa. Ocenění, kterých se této ženě dostalo, Medaile za zásluhy, Artis Bohemiae Amicis, Řád zlaté lípy, Mecenáš české kultury, nedokážou vyjádřit obdiv a poděkování za její neskutečný přínos české kultuře. Jméno Medy Mládkové nese i planetka 29419.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vzpomínka na vzácnou ženu